Законодавство, яким у своїй діяльності керується ВССУ

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. №1618-IV

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI

Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIІІ «Про судоустрій і статус суддів»

Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» (Закон втратив чинність, крім положень, зазначених у пунктах 7, 23, 25, 36 розділу XII Закону № 1402-VIII від 02.06.2016 р., на підставі Закону № 1402-VIII від 02.06.2016 р.)

Закон України від 21.12.2016 р. № 1798-VIII «Про Вищу раду правосуддя»

Закон України від 22.12.2005 р. № 3262-IV «Про доступ до судових рішень»

Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIІІ «Про державну службу»

Закон України від 16.12.1993 р. № 3723-ХІІ «Про державну службу»  (Закон втратив чинність на підставі Закону № 889-VIII від 10.12.2015 р.,  крім  статті 37,  що застосовується  до осіб, зазначених  у  пунктах 10  і 12  розділу XI  Закону  № 889-VIII від 10.12.2015 р.)

Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»

Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI  «Про захист персональних даних»

Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VIІ «Про запобігання корупції»

Закон України від 16.09.2014 р. № 1682-VII «Про очищення влади»

Закон України від 12.02.2015 р. № 192-VIII «Про забезпечення права на справедливий суд»

Указ Президента України від 12.08.2010 р. № 810/2010 «Про Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ»

Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30

Наказ Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року №173 "Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах,апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ"

Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року №173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню
Контакти:
Судовий збір
Офіційне видання