Захист прав людини і основоположних свобод

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950;

2. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

3.  Протокол № 2 про надання Європейському суду з прав людини повноважень робити консультативні висновки;

4. Протокол № 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї;

5. Протокол № 6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари;

6. Протокол № 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

7. Протокол № 10 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини;

8. Протокол № 11, який передбачає перебудову контрольного механізму, створеного Конвенцією про захист прав основних свобод людини;

9. Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS № 177);

10. Протокол № 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин;

11. Протокол № 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який змінює контрольну систему Конвенції;

12. Протокол № 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

13. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;

14. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права;

15. Другий Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що стосується скасування смертної кари;

Меню