Висновки першої експертної комісії Міжнародної асоціації суддів

1. Відповідальність суддів, 1980 рік;

2. Адміністрація суду в контексті незалежності суддів, 1981 рік;

3. Подальша освіта суддів, 1982 рік;

4. Структура організації судової влади в країнах членах, 1983 рік;

5. Судді та захист прав людини, 1985 рік;

6. Нагляд за поведінкою суддів: концепція, хто наглядає, право на захист (і права людини), незалежність суддів, 1987 рік;

7. Призначення та соціальний статус судді, 1988 рік;

8. Відповідальність суддів, їх роль і позиція судової влади серед інших гілок влади в державі. Незалежність суддів та їх відповідальність перед державою та окремими особами, 1989 рік;

9. Як захистити суддів від зовнішнього політичного, економічного та соціального впливу та насильства, з огляду на повагу до рішень суду та соціального статусу суддів, 1990 рік;

10. Участь судової влади в організації роботи судової системи, 1994 рік;

11. Критерії оцінки роботи судів та суддів, 1995 рік;

12. Набір та навчання суддів, 1996 рік;

13.  Переоцінка відносин між судовою владою та іншими гілками влади задля покращення діяльності системи правосуддя, 1999 рік;

14. Незалежність судді в його власному суді, 2000 рік;

15. Призначення і роль голів судів, 2001 рік;

16. Роль та функції Вищої Ради Юстиції чи аналогічного органу в організації та управлінні національною судовою системою, 2003 рік;

17. Правила етичної поведінки суддів, їх застосування та дотримання, 2004 рік;

18. Економіка, юрисдикція та незалежність, 2005 рік;

19. Оцінювання роботи суддів, 2006;

Меню