Висновки Консультативної ради європейських суддів

1. Висновок № 2 (2001) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо фінансування та управління судами у контексті ефективності судової влади та статті 6 Європейської конвенції з прав людини;

2. Висновок № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, питання етики, несумісної поведінки та безсторонності;

3. Висновок № 4 (2003) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо належної підготовки та підвищення кваліфікації суддів на національному та європейському рівнях;

4. Висновок № 5 (2003) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо права та практики призначення суддів до Європейського суду з прав людини;

5. Висновок № 6 (2004) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо справедливого суду в розумний строк та ролі судді в судових процесах з урахуванням альтернативних засобів вирішення спорів;

6. Висновок № 7 (2005) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи з питання «Правосуддя та суспільство»;

7. Висновок № 8 (2006) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи з питання «Роль суддів у захисті верховенства права та прав людини в контексті тероризму»;

8. Висновок № 9 (2006) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо ролі національних суддів у забезпеченні ефективного застосування міжнародного та європейського права;

9. Висновок № 10 (2007) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо судової ради на службі суспільства;

10. Висновок № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень;

11. Висновок № 12 (2009) Консультативної ради суддів (КРЕС) та Висновок № 4 (2009) Консультативної Ради Європейських прокурорів (КРЕП) щодо взаємовідносин між суддями та прокурорами у демократичному суспільстві;

12. Висновок № 13 (2010) Консультативної ради суддів (КРЕС) щодо ролі суддів у виконанні судових рішень;

13. Висновок № 15 (2012) Консультативної ради суддів (КРЕС) стосовно спеціалізації суддів;

14. Висновок № 16 (2013) Консультативної ради суддів (КРЕС) про відносинами між суддями та адвокатами;

15. Висновок № 17 (2014) Консультативної ради суддів (КРЕС) щодо оцінювання діяльності суддів, якості правосуддя і поваги до незалежності судової влади;

16. Висновок № 1 (2007) Консультативної ради європейських прокурорів «Шляхи покращення міжнародного співробітництва в сфері кримінального правосуддя» (ухвалено Європейською комісією з ефективності правосуддя 7 грудня 2007 року);

 

Меню