Узагальнення судової практики

Інформаційний лист "Про практику обрання неповнолітнім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та забезпечення першочергового судового розгляду кримінальних проваджень стосовно цієї категорії осіб"

Інформаційний лист щодо притягнення до адміністративної відповідальності за окремі правопорушення, пов'язані з корупцією

Узагальнення судової практики розгляду судами деяких питань, які вирішуються судом під час виконання вироків

Аналіз окремих питань судової практики, що виникають при застосуванні судами рекомендаційних роз’яснень, викладених у постанові Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 2009 року № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними»

Узагальнення практики розгляду судами деяких питань, пов’язаних із відновленням втраченого судового провадження, у тому числі на тимчасово окупованій території і в зоні АТО

Про деякі питання здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції судом присяжних

Узагальнення «Про практику здійснення апеляційним судом процесуального повноваженя щодо призначення нового розгляду в суді першої інстанції»

Узагальнення практики застосування судами під час розгляду цивільних справ Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей

Рекомендаційні роз'яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23.12.2016 р. "Про практику здійснення судами кримінального провадження щодо неповнолітніх", затверджені рішенням зборів суддів

Інформаційний лист щодо окремих питань здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю в кримінальному провадженні

Узагальнення практики розгляду судами справ про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

Узагальнення «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування»

Узагальнення судової практики розгляду справ про приватизацію державного житлового фонду та гуртожитків

Інформаційний лист щодо вжиття заходів загального характеру, зумовлених порушенням ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які встановлені у рішенні Європейського суду з прав людини від 09 жовтня 2014 року у справі «Чанєв проти України»

Про правові позиції судової палати у цивільних справах ВССУ за 2015 рік

Про правові позиції судової палати у кримінальних справах ВССУ за 2015 рік

Витяг з узагальнення "Про судову практику розгляду кримінальних проваджень щодо злочинів проти життя і здоров’я особи за 2014 рік"

Витяг з узагальнення "Про практику вирішення слідчими суддями питань, пов’язаних із слідчими (розшуковими) діями"

Витяг з узагальнення "Про практику застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю"

Витяг з узагальнення "Про практику розгляду судами справ про оспорювання рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду України при Торгово-промисловій палаті України та про визнання та виконання рішень міжнародних та іноземних арбітражів"

Аналіз судової практики розгляду кримінальних справ (проваджень) щодо зайняття гральним бізнесом за 2013-2014 роки

Узагальнення судової практики забезпечення права на захист у кримінальному провадженні (витяг)

Узагальнення практики розгляду судами процесуальних питань, пов'язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах (витяг)

Узагальнення практики застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності на житловий будинок (витяг)

Про судову практику застосування судами першої та апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи (витяг)

Витяг з узагальнення про практику розгляду судами цивільних справ із застосуванням Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня 1980 року (Гаазька Конвенція)

Узагальнення судової практики здійснення кримінального провадження на підставі угод

Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (витяг)

Витяг з узагальнення про судову практику розгляду справ про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні

Узагальнення судової практики застосування судами загальної юрисдикції першої та апеляційної інстанцій при здійсненні судочинства у кримінальних справах статей 3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року за 2011 – перше півріччя 2012 року

Узагальнення судової практики судів першої та апеляційної інстанцій у справах стосовно осіб, які тримаються під вартою, судове провадження щодо яких триває понад 6 місяців

Аналіз судової практики застосування Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків"

Витяг з узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про спадкування

 
 
 

Узагальнення судової практики розгляду судами цивільних справ про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки у 2010-2011 роках

Аналіз судової практики у справах про відшкодування моральної шкоди, завданої у зв'язку з ушкодженням здоров'я під час виконання трудових обов'язків

Витяг з узагальнення про практику розгляду судами окремих категорій спорів, що виникають із договору найму жилого приміщення (статті 61-71 Житлового кодексу України)

Узагальнення судової практики про застосування судами кримінально-процесуального законодавства при призначенні судових експертиз і використання їх висновків у кримінальному судочинстві у 2010 році

 
 
 
 
 
Меню
Контакти:
Судовий збір
Офіційне видання