Порядок взаємодії ВССУ з представниками ЗМІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату Вищого

спеціалізованого суду України з

розгляду цивільних і кримінальних справ

від 03.06.2013 № 29/0/14-13 (зі змінами)

 

 

 

Порядок взаємодії Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ із представниками засобів масової інформації

1. Взаємодія Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ) із представниками вітчизняних та зарубіжних  засобів масової інформації (ЗМІ) здійснюється відповідно до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»,  «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про апарат ВССУ та Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у ВССУ.

2. Організація роботи щодо взаємодії ВССУ із представниками ЗМІ покладається на відділ прес-служби.

3. Представники ЗМІ повинні дотримуватись Інструкції про здійснення державної охорони адміністративних будинків Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та порядок допуску на об’єкт охорони, затвердженої наказом Голови ВССУ від 17 січня 2011 року    № 1/0/14-11 (витяг з Інструкції щодо порядку допуску відвідувачів до приміщень ВССУ розміщено на веб-сайті ВССУ).

4. Представники ЗМІ мають завчасно приходити на заходи, заплановані у ВССУ, – не пізніше ніж за 10 хвилин до початку, маючи при собі посвідчення особи.

5. Відвідування судових засідань ВССУ представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ − за акредитаційною карткою, виданою прес-службою Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до приписів чинного процесуального законодавства України.

6. Відповідно до статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав.

 7. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, повинні дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства України; не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя; виконувати розпорядження головуючого судді у справі; утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про неповагу до суду або встановлених у суді правил. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні (якщо вони не є стороною у справі), є спостерігачами, яким законодавством не надано права задавати питання суддям або сторонам у справі. Відповідно до статті 129 Конституції України за неповагу до суду чи судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.

8. Акредитація представників ЗМІ на офіційні заходи у ВССУ за межами судового розгляду справи здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання відділом прес-служби ВССУ відповідних списків.

9. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ цих представників, назв і видів ЗМІ, які вони представляють у часових межах, визначених у прес-анонсі.

10. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме ВССУ (засідання пленуму ВССУ, зборів суддів ВССУ, Науково-консультативної ради ВССУ, прес-конференції, міжнародні зустрічі тощо), відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті ВССУ прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

11. Якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання акредитуватися на захід, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбуватиметься захід, відділ прес-служби ВССУ на цій підставі та з поясненням причини може припинити акредитацію.

12. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами щодо заходу, який відбувається, здійснює відділ прес-служби ВССУ.

13. Висвітлення діяльності ВССУ у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання відділом прес-служби ВССУ повідомлень у друковані й електронні ЗМІ, на радіо і телебачення.

14. Відповіді на інформаційні запити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ щодо діяльності ВССУ готують у межах своєї компетенції начальник відділу прес-служби ВССУ та керівники інших самостійних структурних підрозділів апарату ВССУ.

15. З урахуванням специфіки діяльності ЗМІ, інформаційні запити, що потребують оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.

 

Меню
Контакти:
Офіційне видання
Судовий збір