Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у ВССУ

                                                                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                    Наказ Вищого спеціалізованого суду України

                                                                                                                                                                                     з розгляду цивільних і кримінальних справ

                                                                                                                                                                                     від 20 серпня 2013 року № 41/0/14-13                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Цей перелік укладено виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, та для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, з метою визначення відомостей, що становлять службову інформацію у ВССУ та які можуть міститися у документах ВССУ, що створюються у зв’язку з виконанням повноважень, передбачених чинним законодавством. 

До службової інформації належать:

1. Відомості з питань режимно-секретної роботи

1.1. Узагальнені відомості щодо посад суддів і працівників ВССУ, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

1.2. Відомості, що містяться в нормативно-розпорядчих, облікових документах та листуванні з питань оформлення (скасування) допуску до державної таємниці суддям і працівникам апарату ВССУ.

1.3. Відомості щодо режимних приміщень (зони, території) для проведення секретних робіт, сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, заходів щодо їх охорони.

1.4. Відомості щодо пропускного та внутрішньообʼєктового режиму.

1.5. Відомості щодо порядку проведення нарад із використанням інформації, що становить державну таємницю.

1.6. Відомості щодо поводження з секретними документами в умовах відрядження.

1.7. Відомості про забезпечення режиму секретності у зв’язку з виїздом в іноземні країни громадян, яким надано чи було надано допуск та доступ до державної таємниці.

1.8. Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час проведення заходів міжнародного співробітництва.

1.9. Відомості щодо проведення службових розслідувань за фактами порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці.

2. Відомості з питань мобілізаційної роботи

2.1. Відомості, які не включено до переліку Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, про заходи мобілізаційної підготовки та планових документів із цих питань.

2.2. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи та цивільного захисту без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, а також відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів із мобілізаційної підготовки, розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам оборони держави, національній безпеці.

2.3. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за апаратом ВССУ (звіт за формою 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних»).

3. Відомості з питань технічного захисту інформації та охорони

3.1. Відомості, що містяться в документах із технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які становлять державну таємницю).

3.2. Узагальнені відомості про організацію технічного захисту інформації об’єктів інформаційної діяльності і урядового зв’язку у ВССУ, матеріалів їх обстеження та атестування.

3.3. Відомості, що розкривають систему охорони, пропускний та внутрішньообʼєктовий режим, технічне оснащення охорони об’єктів ВССУ, розташування і характеристику постів охорони, об’єктових і периметрових систем відеоспостереження і сигналізації.

3.4. Відомості щодо забезпечення посадових осіб ВССУ урядовим зв’язком.

4. Відомості з питань організації роботи ВССУ

4.1. Відомості, що містяться в документах ВССУ, що містять службову інформацію інших органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

4.2. Відомості, що містяться в протоколах засідань зборів суддів ВССУ, пленуму ВССУ, пленарних засідань та засідань секцій Науково-консультативної ради ВССУ, рішеннях зборів суддів ВССУ, щодо яких прийнято рішення про віднесення до службової інформації.

4.3. Відомості, що містяться в постановах Голови ВССУ про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

4.4. Відомості, що містяться в наказах, розпорядженнях, дорученнях Голови ВССУ, його заступників та керівника апарату ВССУ, щодо яких прийнято рішення про віднесення до службової інформації.

4.5. Відомості, що містяться у внутрівідомчій службовій кореспонденції ВССУ (акти, доповідні, службові записки, протоколи, заявки, довідки, аналізи, узагальнення, методичні рекомендації, подання, пропозиції, звіти, повідомлення тощо), пов’язані з розробкою напряму діяльності ВССУ або процесом прийняття рішень, що передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

4.6. Відомості з Автоматизованої системи документообігу суду (АСДС), крім даних АСДС, які надаються працівниками структурних підрозділів апарату ВССУ на виконання своїх посадових обов’язків.

4.7. Відомості щодо технічних характеристик майна ВССУ, призначеного для забезпечення безперебійного функціонування ВССУ. 

4.8. Відомості, що містяться в документах обліку печаток і штампів ВССУ.

4.9. Відомості, отримані в процесі службових розслідувань до моменту прийняття щодо них рішення.

 

Меню