Науково-практичні та реферативні видання

1. Пономарьов С.Ю., Федорович І.Ю. Запобігання та протидія дискримінації в Україні: Посібник для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. – К.: Міжнародна організація з міграції, Представництво в Україні, 2014. – С. 74.;

2.  Агенція Європейського Союзу з питань основоположних прав, 2010 р.: Посібник з європейського анти дискримінаційного права. – Люксембург: Видавничий дім Європейського Союзу, 2011. – Українське видання: ТОВ «К.І.С.», 2013;

3. Права человека. Насильственные или недобровольные исчезновения. Управления Верховного Комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека. Изложение фактов № 6 /Rev. 3 – C. 97.

4. Права человека. Права человека, терроризм и борьба с терроризмом. Управления Верховного Комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека. Изложения фактов № 32. – С. 113.

5. Международно-правовая защита прав человека в вооруженных конфликтах. Управления Верховного Комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека. – 2011. – С. 144.

6. Права человека. Право на достаточное жилище. Управления Верховного Комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека. Изложения фактов № 21/Rev.1. – С. 65.

7. Права человека. Право на достаточное питание. Управления Верховного Комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека. Изложения фактов № 34. – С. 65.

Меню