Конвенції

1. Конвенція Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я від 28.10.2011;

2. Конвенція про права дитини та участь неповнолітніх у збройних конфліктах;

3. Конвенція про права дитини 20 листопада 1989 року;

4. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії;

5. Європейська конвенція про усиновлення дітей від 27.11.2008;

6. Конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 14.11.2008;

7. Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання від 23.11.2007;

8. Конвенція про стягнення аліментів за кордоном від 20.06.1956;

9. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства від 25.10.2007;

10. Міжнародна конвенція про захист усіх осіб від насильницьких зникнень від 20.12.2006;

11. Конвенція про права інвалідів від 13.12.2006;

12. Факультативний протокол до Конвенції про права інвалідів;

13. Резолюція 60/88, прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй, «Конвенція  про заборону застосування ядерної зброї» від 08.12.2005 № 60/88;

14. Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму від 14.09.2005;

15. Конвенція про угоди про вибір суду (Витяг із Заключного Акта Двадцятої Сесії (998_248), підписаного 30.06.2005);

16. Конвенція  Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16.05.2005;

17. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 16.05.2005;

18. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму від 16.05.2005;

19. Резолюція 59/290, прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй, «Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму» від 13.04.2005 № 59/290;

20. Конвенція ООН проти корупції від 31.10.2003;

21. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 07.10.2002;

22. Конвенція про кіберзлочинність від 23.11.2001;

23. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп’ютерні системи від 28.01.2003;

24. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності, прийнята Резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15.11.2000;

25. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної  організованої злочинності, прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15.11.2000;

26. Протокол проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності, затверджено Резолюцією 55/255 Генеральної Асамблеї від 31.05.2001;

27. Конвенція про взаємодопомогу в кримінальних справах між державами-членами Європейського Союзу від 29.05.2000;

28. Конвенція про міжнародний захист повнолітніх осіб від 13.01.2000;

29. Конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму від 09.12.1999;

30. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999;

31. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) від 27.01.1999 № ETS173;

32. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 191);

33. Конвенція про захист довкілля засобами кримінального законодавства (ETS № 172) від 04.11.1998;

34. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) від 25.06.1998;

35. Доповнення. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. Рішення II/І Генетично модифіковані організми. Доповідь другої Наради Сторін. Ухвалено на другій Нараді Сторін, яку проведено в Алма-Аті, Казахстан, 25-27 травня 2005 року;

36. Конвенція про передачу засуджених до позбавлення волі для подальшого відбування покарання від 06.03.1998;

37. Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом від 15.12.1997;

38. Конвенція з боротьби з підкупом посадових осіб іноземних держав у разі проведення міжнародних ділових операцій Бельґія, Канада, Корея Республіка, Великобританія, Німеччина, Італія, Франція, США, Японія від 21.11.1997;

39. Європейська Конвенція про громадянство від 06.11.1997 № ETS № 166;

40. Конвенція про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування від 28.03.1997;

41. Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей від 19.10.1996;

42. Європейська конвенція про здійснення прав дітей від 25.01.1996;

43. Постанова Верховної Ради України «Про приведення законодавства України у відповідність із Європейськими конвенціями з питань кримінального судочинства» від 22.09.1995 № 343/95-ВР;

44. Рамкова конвенція про захист національних меншин від 01.02.1995;

45. Конвенція про забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин СНД від 21.10.1994;

46. Конвенція про ядерну безпеку від 17.06.1994;

47. Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення від 29.05.1993;

48. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993;

49. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 08.11.1990;

50. Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20.12.1988;

51. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню від 26.11.1987;

52. Протокол № 1 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню;

53. Протокол № 2 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню;

54. Європейська конвенція про правопорушення, що пов’язані з культурною власністю від 23.06.1985;

55. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10.12.1984;

56. Європейська  конвенція щодо відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів (ETS № 116) від 24.11.1983;

57. Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів № 159 від 20.06.1983 № 159;

58. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів і державних боргів від 08.04.1983;

59. Конвенція про передачу засуджених осіб від 21.03.1983;

60. Додатковий протокол до Європейської конвенції про передачу засуджених осіб;

61. Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25.10.1980;

62. Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми від 20.05.1980;

63. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18.12.1979;

64. Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок;

65. Міжнародна  конвенція про боротьбу із захопленням заручників від 17.12.1979;

66. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів від 23.08.1978;

67. Європейська конвенція  про боротьбу з тероризмом від 27.01.1977 № ETS№90;

68. Протокол, що вносить зміни до Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом (ETS № 190);

69. Європейська конвенція про міжнародні наслідки позбавлення права управління автомототранспортними засобами від 03.06.1976 № ETS № 88;

70. Європейська конвенція  про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом від 15.10.1975 № ETS 85;

71. Конвенція про зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення від 24.06.1975 № 143;

72. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 року від 14.06.1974;

73. Європейська конвенція  про незастосування строків давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів від 25.01.1974;

74. Конвенція, що передбачає єдиний закон про форму міжнародного заповіту від 26.10.1973;

75. Конвенція про запровадження системи реєстрації заповітів від 16.05.1972;

76. Конвенція відносно міжнародного управління майном осіб, які померли від 02.10.1973;

77. Конвенція про право, що застосовується до аліментних зобов’язань від 02.10.1973;

78. Європейська конвенція  про обчислення строків  (ETS №  76) від 16.05.1972;

79. Європейська конвенція  про імунітет держав (ETS № 74) від 16.05.1972  ;

80. Європейська конвенція  про передачу провадження у кримінальних справах (ETS № 73) від 15.05.1972;

81. Всесвітня конвенція про авторське право від 24.07.1971;

82. Додатковий протокол № 1 до Всесвітньої конвенції про авторське право щодо застосування цієї конвенції до творів осіб без громадянства та біженців від 06.09.1952;

83. Додатковий протокол 2 до Всесвітньої конвенції про авторське право щодо застосування цієї конвенції до творів, що видаються різними міжнародними організаціями від 06.09.1952; 

84. Резолюція, що стосується статті XI Всесвітньої конвенції про авторське право від 06.09.1952;

85. Додатковий протокол 3 до Всесвітньої конвенції про авторське право щодо умов ратифікації, прийняття або приєднання від 06.09.1952;

86. Конвенція про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод від 04.05.1971;

87. Конвенція про психотропні речовини від 21.02.1971;

88. Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден від 16.12.1970;

89. Протокол, що доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден від 10.09.2010;

90. Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності від 14.11.1970;

91. Європейська конвенція  про міжнародну дійсність кримінальних вироків від 28.05.1970 № ETS-70;

92. Європейська конвенція про репатріацію неповнолітніх від 28.05.1970;

93. Конвенція про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18.03.1970;

94. Міжнародна конвенція  про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою від 29.11.1969;

95. Віденська конвенція  про право міжнародних договорів від 23.05.1969;

96. Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства від 26.11.1968;

97. Конвенція про дорожній рух від 08.11.1968;

98. Європейська угода, що доповнює Конвенцію про дорожній рух, відкриту для підписання у Відні 8 листопада 1969 року;

99. Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законодавства від 07.06.1968;

100. Конвенція про допомоги по інвалідності, по старості і у зв’язку з втратою годувальника від 29.06.1967 № 128;

101. Європейська конвенція про усиновлення дітей від 27.11.2008;

102. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації  від 21.12.1965;

103. Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, та визнання рішень про усиновлення від 15.11.1965;

104. Європейська конвенція про покарання за дорожньо-транспортні злочини від 30.11.1964;

105. Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року (з доповненнями) від 30.03.1961;

106. Перелік наркотичних засобів, що знаходяться під міжнародним контролем (Жовтий перелік) від 01.12.2010;

107. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959;

108. Додатковий Протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 17 березня 1978 року;

109. Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 8 листопада 2001 року;

110. Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13.12.1957;

111. Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників від 15.10.1975;

112. Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників від 17.03.1978;

113. Конвенція про громадянство одруженої жінки від 29.01.1957;

114. Конвенція з питань цивільного процесу від 01.03.1954;

115. Конвенція про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах;

116. Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах;

117. Конвенція про статус біженців від 28.07.1951;

118. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 02.12.1949;

119. Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 09.12.1948;

120. Конвенція про примусову чи обов’язкову працю від 28.06.1930 № 29;

121. Міжнародна конвенція щодо боротьби з підробкою грошових знаків від 20.04.1929;

122. Конвенція про припинення контрабанди алкогольних товарів від 19.08.1925;

123. Міжнародна конвенція про припинення обігу порнографічних видань та торгівлі ними від 12.09.1923;

124. Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності;

125. Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів;

126. Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання;

127. Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками;

128. Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків;

129. Конвенція про контакт з дітьми (ETS № 192);

130. Угода про незаконний обіг на морі, укладена на виконання статті 17 Конвенції ООН про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин;

131. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень від 10.06.1958;

132. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж;

133. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.1980;

134. Угода про привілеї та імунітети Міжнародного кримінального суду;

Меню