Інші документи-стандарти у сфері судочинства

1. Директива 2008/52/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року з певних аспектів медіації у цивільних та комерційних справах;

2. Висновок № 403/2006 CDL-AD (2007) 028 Доповідь Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) щодо призначення суддів (доповідь ухвалено Венеціанською комісією на 70 пленарному засіданні (Венеція, 16 – 17 березня 2007 року);

3. Керівні принципи № 13 для кращого виконання наявної Рекомендації щодо медіації в кримінальних справах (ухвалено Європейською комісією з ефективності правосуддя 07 грудня 2007 року);

4. Керівні принципи № 14 для кращого виконання наявних Рекомендацій щодо медіації в сімейних справах і щодо медіації в цивільних справах (ухвалено Європейською комісією з ефективності правосуддя 07 грудня 2007 року);

5. Керівні принципи № 15 для кращого виконання наявної Рекомендації щодо альтернатив судовому розгляду спорів між адміністративними органами і сторонами–приватними особами Ухвалено Європейською комісією з ефективності правосуддя 07 грудня 2007 року);

6. Програма HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Освітня програма Ради Європи в сфері прав людини для професійних юристів;

7. Резолюція – 2014 одноголосно прийнята головами судів та суддями,які приймали участь у заключному засіданні 15 міжнародної конференції голів судів світу, присвячена статті 51 Конституції Індії організованої міською школою Монтессорі, м. Лакхнау, Індія з 12 по 15 грудня 2014 року;

8. Звіт щодо вивчення ситуації з прав людини в Україні (витяг) щодо проведення люстрації Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини;

9. Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про заходи з ліквідації спадщини колишніх комуністичних тоталітарних систем». Керівні вказівки щодо відповідності люстраційних законів та подібних адміністративних заходів вимогам держави, що базується на принципі верховенстві права (витяг) 03 червня 1996 року;

10. Заключні зауваження Комітету по ліквідації расової дискримінації 79 сесія. Розгляд докладів, представлених державами-учасницями відповідно до статті 9 Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації (Україна, 08 серпня – 02 вересня 2011 року);

11. Заключні зауваження Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок Україна щодо Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (сорок п’ята сесія 18 січня - 5 лютого 2010 року).

Меню