Форма письмового запиту на інформацію

 Для юридичних осіб

 

Вищий спеціалізований суд України

з розгляду цивільних і кримінальних справ

вул. П. Орлика, 4а, м. Київ, 01043

______________________________

(назва юридичної особи, об’єднання громадян)

____________________________

___________________________

(адреса місця розташування)

___________________________

тел. _________; е-mail___________

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати таку інформацію:

__________________________________________________________________________________________________________________

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

___________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлен(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок.

_____________________________

(підпис представника юридичної особи)         

 

____ _____________ 20___ року           _________                    ________________

                                                                          (підпис)                         (ініціали, прізвище)

  

 

 

Для фізичних осіб

 

 

 

Вищий спеціалізований суд України

з розгляду цивільних і кримінальних справ

вул. П. Орлика, 4а, м. Київ, 01043

____________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який(яка) мешкає за адресою:

___________________________

___________________________

тел. _________; е-mail:___________

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені таку інформацію: _______________________________________________________

Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою: ___________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (підпис)               

______________ 20__ року                    _________                    ________________                     

                (дата)                                                                                      (підпис)                                                  (ініціали, прізвище)

 

  

  

 

 

Меню
Контакти:
Судовий збір
Офіційне видання